CZYTELNIA  

Kiedy masz używać którego wzoru zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu? Kiedy masz używać którego wzoru zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu?
Rating: 15 user(s) have rated this article Average rating: 3.9
Posted by: poleradzki, on 1/16/2008, in category "Artykuły"
Views: this article has been read 29681 times

Zgodnie z art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców, zaświadczenie powinno zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko kierowcy,
- okres, którego dotyczy,
- wskazanie przyczyny nieposiadania wykresówek, nieużytkowania karty kierowcy lub niesporządzania wydruków, o których mowa w art. 15 ust. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85,
- miejsce i datę wystawienia,
- podpis pracodawcy lub podmiotu, na którego rzecz kierowca wykonywał przewóz.

Natomiast wzór zaświadczenia zawarty w decyzji Komisji Europejskiej przewiduje aż 18 punktów

Jak więc widzisz, polska ustawa nie koresponduje wprost z decyzją komisji. Oznacza to w praktyce, że mamy do czynienia z dwoma typami zaświadczeń: unijnym i krajowym. Powstaje zatem pytanie, w jakich sytuacjach masz stosować który wzór zaświadczenia.

Którego zaświadczenia używać na terenie Polski?
W ruchu krajowym powinieneś używać:
- w sytuacjach wymienionych we wzorze europejskim (zwolnienie chorobowe, urlop wypoczynkowy, prowadzenie pojazdu wyłączonego z zakresu stosowania rozporządzenia nr 561/2006 lub AETR) – zaświadczenia europejskiego,
- w pozostałych okolicznościach – zaświadczenia zgodnego z polskimi przepisami, czyli żółtej tarczki urlopówki; tę rolę spełniają także samodzielnie dokonane przez kierowcę, odpowiednie zapisy na wykresówce lub karcie kierowcy.

Którego zaświadczenia używać za granicą?Na terenie innych krajów Unii musisz stosować:
- w okolicznościach, o których mowa w decyzji komisji – formularz europejski,
- w sytuacjach gdy kierowca miał dzień wolny od pracy (np. kiedy zaświadczenie ma być wystawione za sobotę, niedzielę, święto lub wolne dni robocze za wcześniej przepracowane godziny) – aktywność kierowcy należy odnotować ręcznie, przy wykorzystaniu urządzenia rejestrującego.

Uwaga!
To drugie rozwiązanie jest dyskusyjne. Jego stosowanie zaleca Komisja Europejska (a za nią polskie Ministerstwo Transportu), argumentując, że zgodnie z przepisami, poza trzema sytuacjami wymienionymi w formularzu, nie ma potrzeby wyposażania kierowcy w żadne dokumenty. Wszelka aktywność kierowcy ma być, zgodnie z tym stanowiskiem, rejestrowana na tarczach tachografu analogowego bądź odnotowywana ręcznie za pomocą tachografu cyfrowego na karcie kierowcy.

Jednak w praktyce służby kontrolne różnych krajów nie zawsze przestrzegają tej zasady i honorują wyłącznie zaświadczenia.

Pamiętaj!
Zaświadczenie według wzoru europejskiego przewoźnik wystawia przed rozpoczęciem przewozu, na komputerze. Jeśli będzie wypełnione odręcznie, może zostać przez służby kontrolne uznane za nieważne.

Łukasz Wilczkowski
doradca ds. przewozów towarów niebezpiecznych ADR,
biegły sądowy z zakresu przepisów ADR/AETR,
w latach 2003–2006 młodszy inspektor ITD,
Kancelaria Doradztwa Transportowego DGSA w Gliwicach

źródło: www.firmatransportowa.pl


How would you rate this article? 

User Feedback 
Comment posted by dariusz olszanowski on Friday, January 18, 2008 4:59 PM
podobno żółte tarczki już nie obowiązują trzeba teraz wpełniać oświadczenia czy zaświadczenia
Comment posted by ikochan on Saturday, May 31, 2008 10:13 PM
Niestety kolega młodszy inspektor myli się jesli chodzi o kwestie zapisów ręcznych na wykresówce i koniczności posiadania dokumentów potwierdzajacych fakt nieprowadzenia pojazdu. Zgodnie z art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców dokument potwierdzajacych fakt nieprowadzenia pojazdu jest wymagany zawsze za każdy dzień kiedy kierowca nie prowadził pojazdu lub nie używał karty pojazdu. Potwierdzają to również orzeczenia sądów w tej sprawie. W zwiąkzu z tym za każdy dzień kiedy kierowca nieprowadziłpojazdu musi posiadac wystawieony przez podmiot na rzecz którego wykonuje przewóz własciwy dokument zgodnie z art. 31 ustawy o cz.p.k. Jest jeden wyjatek-nie wymaga sie tego dokumentu gdy fakt nieprowadzenia pojazdu wystąpił w trakcie wykonywania zadania tyransportowego ( wtedy nie ma możliwosci wystawienia takiego dokumentu).
Comment posted by Artur Katarzynski on Sunday, November 08, 2009 3:47 PM
Czyli jezeli stoje i odpoczywam przepisowe 45 godzin musze posiadac zaswiadczenie, ze nie kierowalem pojazdem.
Comment posted by Tomasz Gołda on Sunday, June 20, 2010 3:45 AM
Przyznam szzerze ,że już zgłupiałem wykonuję transport krajowy rzeczy i do tej pory stosuję  odpowiednik zółtej tarczki 25.05.2010 miałem kontrolę  ITD ,i pan inspektor nie miał zastrzeżeń do tarcz kontrolowanych  jak i posiadanego wzoru zaświadczenia o nie prowadzeniu pojazdu w kontrolowanym okresie.Dowiedziałem się że ITD Lubelskie zaczyna wymagać wzorów unijnych, z tego co wiem po kraju uproszczony wzór jest dopuszczony i dostępny w internecie (ODPOWIEDNIK ŻÓŁTEJ TARCZY) ,czyżby ITD miało dla kazdego województwa oddzielne wytyczne czy szukają wyników jeżeli jestem w błędzie to przepraszam.Jeżdzę zawodowo 24 lata,ale takich różnych intrpretacji  w przepisach nie było niedługo trzeba będzie nosic ogromne walichy na te papierzyska ,może ktos pomyślał by jeszcze o sekretarce dla szofera .Życzę szerokiej drogi i wyrozumiałych inspektorów.

Post your comment  
Name:
E-mail:
Comment:
Insert Cancel
Newsletter
Register to the site for free, and subscribe to the newsletter. Every month you will receive new articles and special content not available elsewhere on the site, right into your e-mail box!

Archived Newsletters
Copyright © 2006 Tacholab